Skip to content

All posts by Christian Westerlund - 7. page

Liikennepäätöksissa tulee huomioida kokonaiskustannukset

PÄIVÄN JUTTU – kirjoittanut Sirpa Kauppinen sirpa_kauppinen_mini.jpg

Liikennepäätöksissä tulisi huomioida myös kokonaiskustannukset ja haitat. Melu, teiden voimakas kuluminen, ilman pienhiukkasten aiheuttamat terveyshaitat ja eliniän lasku ovat myös “kustannuksia”.

Taloudellisessa ohjauksessa kannattaa käyttää vain niitä keinoja, jotka todella ohjaavat parempaan ilmaan tai vähempään ruuhkautumiseen. Työkalupakki on laaja: päästöjen mukaan porrastettu autovero, ekoautojen
verovapaus, tietullit, ruuhka- ja parkkimaksut, raskaan kaluston tiemaksut ja julkisen liikenteen tukeminen.

Tiepöly tappaa

Tiepölyn on todettu aiheuttavan terveyshaittaa ja kevään allergiaoireet ovatkin usein liikenteen pienhiukkasten aiheuttamia. Hiekoitushiekka jauhautuu renkaan alla ja sen muruset kuluttavat tien pintaa pölyksi kuin
hiekkapaperi.

Pienimmät hiukkaset ovat vaarallisimpia ihmisille, sillä ne kulkeutuvat hengitysteissä syvemmälle aina verenkiertoon asti. Jopa 80 prosenttia hiukkasista ovat näitä pienimpiä hiukkasia.

Pienhiukkaset lyhentävät tällä hetkellä eurooppalaisten keskimääräistä tilastollista elinikää noin yhdeksällä kuukaudella. EU:n tekemän selvityksen mukaan ilmansaasteet tappavat ennenaikaisesti yli 350 000 ihmistä vuosittain Euroopassa. Suomessa niihin arvellaan kuolevan reilu tuhat vuodessa.

Riskiryhmillä pienhiukkaset voivat lyhentää ihmisen elinikää jopa kymmenellä vuodella. Kansanterveyslaitoksen mukaan tämä riski on nimenomaan hengityselin- ja sydänsairauksista pitkään kärsineillä. Pienhiukkasista kärsivät enemmän myös lapset ja astmaatikot.

Osa katupölystä on autojen ilmaan nostamaa muuta pölyä, kuten kauempaa kulkeutuneita tai energiantuotannossa syntyneitä hiukkasia. Kaukokulkeuman osuus pienhiukkasista on noin puolet. Pienhiukkaset ovat niin suuri
terveysriski, että sen torjuntaan tulisi käyttää taloudellisia ohjauskeinoja kaupunkialueilla joissa on vilkasliikenteisiä teitä asutuksen keskellä.

Ruuhkautumisella on negatiivisia taloudellisia vaikutuksia. Kansantaloudellisesti on kallista, että ihmisten aika menee enenevässä määrin autossa istumiseen. Ruuhkautumisen on YTV:n mallien mukaan ennustettu kasvavan jopa 70 % pahimmilla tieosuuksilla.

Positiivinen keino ruuhkien vähentämiseen on joukkoliikenne. Valtion 25 miljoonan lisäpanostuksella saataisiin koko YTV:n alueelle ulottuva noin 2 euron lippu. Joukkoliikenteen lipunhinnan pitäisi olla niin alhainen, että se olisi kilpailukykyinen yksityisautoilun kanssa.

– Sirpa (Siru) Kauppinen, ympäristötekniikan M.Sc., tietoteekkari –