Skip to content

Sekalainen - 4. page

Otaniemi hiilineutraaliksi

Espoon strategiaan on kirjattu tavoite kasvihuonepäästöjen
vähenemisestä. Kaupunkimme arvoja ovat mm. luovuus ja innovatiivisuus
sekä kestävä kehitys. Yhtenä askeleena kasvihuonepäästöjen
vähentämiseen toimisi T3-alueeseen kuuluvan Otaniemen muuttaminen
hiilineutraaliksi.

Mielestämme Otaniemi ei ole tällä hetkellä kansainvälisesti edustava,
sillä osa rakennuskannasta  ei vastaa nykyaikaisia vaatimuksia eikä
Aalto-yliopisto toimi esimerkkinä nykyaikaisesta ilmastoasiat
huomioonottavasta organisaatiosta.

Otaniemi muodostaa selkeärajaisen kaupunginosan ja siellä
työskentelevät ja asuvat ihmiset ovat teknologiaorientoituneita, joten
Otaniemi sopii hyvin alueeksi, jossa voidaan ottaa käyttöön ja testata
uusia hiilineutraaleja toimintatapoja, tuotteita ja palveluita.
Otaniemen teekkarikylän asuinrakennuksista monet ovat ylioppilaskunnan
omistamia, mikä tarjoaa mahdollisuuden tehdä yritysten kanssa
yhteistyötä. Erilaisten tulevaisuuden teknologioiden käyttöönotto
olisi etu opiskelijoille sekä yliopiston opetukselle ja tutkimukselle.

Konkreettisia toimenpiteitä voidaan tehdä päivittämällä kaikkea
rakennuskantaa vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Opiskelija-asunnoissa
voidaan mm. ottaa käyttöön kiinteistökohtaiset vesi- ja sähkömittarit
sekä kulutushuippuja tasaava sähkönlaskutus. Korjausrakentamisessa
tulee huomioida mm. lämmön talteenotto ulostuloilmasta, jätevesien
lämmön hyödyntäminen ja energiaa säästävä valaistus. Yliopistossa
voidaan miettiä, miten saadaan hyödynnettyä tietokoneiden tuottama
lämpöenergia, millaiset toimintatavat tukevat energiansäästöä ja
kestäviä kulutustapoja sekä miten vanhat rakennukset voidaan
peruskorjata materiaaleja säästävällä tavalla energiatehokkaiksi.

Otaniemen alueella toimivat yritykset voivat olla mukana –
lähikaupassa voidaan kokeilla ruuan hiilijalanjälkilaskuria ja
parturi, grilli, päiväkoti sekä muut toimijat voivat kokeilla
ilmastoystävällisiä toimintatapoja ja teknologioita. Yritysyhteistyö
yliopiston ja teknologioita kehittävien yritysten välillä
mahdollistaisi aivan uudenlaisia tapoja vähentää kasvihuonepäästöjä.
Esimerkiksi paikallisen biojätteen mädätys energiaksi ja sähkön
kulutushuippuja tasaavat teknologiat voisivat olla hyviä
tutkimuskohteita niin yliopistolle kuin yrityksillekin.

Monet kunnat Ruotsissa ovat muuttumassa nopeasti hiilineutraaleiksi.
Suomessa mm. Uusikaupunki ja Mynämäki ovat tällä tiellä ja hakevat
siten kilpailuetua ja työpaikkoja. Otaniemen saaminen
hiilineutraaliksi yritysten ja tutkimuksen yhteistyönä tukee Espoon
halua olla edelläkävijä kansainvälisesti.

Sirpa Siru Kauppinen
Ympäristötekniikan M.Sc.
ja
Satu Raudasoja
Käytettävyyden opiskelija

Aaltovihreät ry

Satu Raudasoja on aaltovihreiden aktiivi ja Siru Kauppinen perustaja. Molemmat ovat myös Vihreän liiton eduskuntavaaliehdokkaita Uudellamaalla. Kirjoitus on julkaistu Länsiväylässä 11-12.2.2011

Katastrofin aineksia Kinopolissa pe 4.2.2011 klo 18.00

Aaltovihreät esittää Kinopolissa perjantaina 4.2.1011 John Websterin dokumentin Katastrofin aineksia. Dokumentti kertoo Espoolaisen elokuvaohjaajan yrityksestä elää öljystä riippumatonta elämää vuoden ajan. Tilaisuus alkaa klo 18.00. Elokuva kestää noin puolitoista tuntia, minkä jälkeen siirrytään viettämään iltaa Keltsuun. Tilaisuus on maksuton, joskin vapaaehtoinen kolehti kiertänee esitysmaksujen kattamista varten. Kinopoli sijaitsee Otakaari 20:ssä, ja ovi löytyy tien puoleiselta sivulta A-rapusta. Lisätietoa elokuvasta: http://finnish.imdb.com/title/tt0892773/

Tervetuloa!

Varaslähtö uuteen vuoteen

Espoon vihreät nuoret ja Aaltovihreät järjestävät varaslähdön vuoteen 2011

Torstaina 30.12. Otaniemessä

Tapahtuma on avoin kaikille. Paikalla on nuoria vihreitä eduskuntavaaliehdokkaita Uudeltamaalta (ja mahdollisesti myös Helsingistä). Paikkana on Rantasauna, Jämeräntaival 7, siitä rantaa kohti.

Ohjelmassa on klo 17–19 keskustelua ja ideointia vaalikampanjoihin liittyen ja klo 19 alkaen vapaamuotoista hengailua ja saunomista. Tarjolla on pienimuotoista syötävää ja juotavaa.

Tule mukaan, lämpimästi tervetuloa!

Tapahtuma Facebookissa.

Talouden rakenteet muuttuvat

Vihreä liiketoiminta muuttaa markkinatalouden rakenteita
Julkaistu Kauppalehdessä 7.12.2010

Sirpa KauppinenVihreys on globaali toimialasta riippumaton ympäristön ja ekologisen kestävyyden megatrendi. Luonnonvarojen kysyntä, ilmastonmuutos ja ympäristöongelmat ovat kasvattaneet vihreiden teknologioiden, tuotteiden ja palvelujen kysyntää. Näiden markkina-arvoksi arvioidaan 1 000 miljardia euroa ja sen lasketaan yli kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä.

HSBC pankin (2009) mukaan valtiot ovat varanneet globaaliin viherelvytykseen yli 330 miljardia euroa. Maailman talousfoorumi ja Bloomberg New Energy Finance arvioivat, että vähäpäästöiseen energiateknologiaan tulisi sijoittaa lähes 400 miljardia euroa vuosittain vuoteen 2020 mennessä. Näin pysyttäisiin ilmaston lämpenemisessä kahden asteen alapuolella.

Yli 11 000 miljardin euron varallisuutta hallinnoiva joukko kansainvälisiä sijoittajia (IIGCC) vetosi hiljattain päättäjiin maailmanlaajuisen ilmastopolitiikan luomiseksi. Ilman poliittisia päätöksiä sijoittajat eivät uskalla sijoittaa nykyistä puhtaampaan energiatuotantoon.

Yritykset ovat ratkaisevassa asemassa. Vihreän talouden tunnusmerkkejä ovat materiaalitehokkuus, energiatehokkuus ja päästöttömyys.

Suomella on edellytykset saada osansa sen maailmanlaajuisesta kasvusta. Mahdollisuuksia ovat mm. biojalostamot, jätepohjaiset liikennepolttoaineet sekä ekodesign. Niitä ovat myös tuulivoiman hyödyntäminen sekä teollisten prosessien ja asumisen energiatehokkuus.

Puurakentamisen teknologiaa sekä nolla- tai plusenergiarakentamista ja ekoremontointia pitää kehittää. Pohjoinen sijainti voidaan hyödyntää ratkaisuissa sähköautoihin kylmissä oloissa, kuten akkuteollisuudessa.

Kotimarkkinat ovat vientiin. Julkisella rahoituksella, yrityspalveluilla ja ympäristöverotuksella voidaan kannustaa vihreisiin investointeihin. Suomessa on tehty kotimarkkinoiden kasvattamiseksi liian vähän.

Talouden on sopeuduttava hiilipihiin maailmaan. Vihreä talous tarvitsee innovaatioita, viherkaulustyöläisiä ja rahoitusta. Saksassa arvioidaan, että energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen aloilla on luotu jo 250 000 vihreää työpaikkaa. Määrän uskotaan nousevan 450 000:een vuoteen 2020 mennessä.

Isossa-Britanniassa uskotaan, että ekoremontointi voi luoda valtavan uuden työpaikkapotentiaalin rakennusalalla. EU komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ennakoi hiljattain sen synnyttävän kolme miljoonaa viherkaulustyöpaikkaa. Vihertyminen ei ole ohimenevä trendi. Se on osa käynnissä olevaa markkinatalouden rakennemuutosta.

Lisätietoja asiasta:

Sirpa Kauppinen
Ympäristötekniikan M.Sc.
Vihreiden eduskuntavaaliehdokas ja Aalto vihreiden jäsen
+358 40 540 4691
www.sirpakauppinen.fi

Avainsanat: hiilineutraali talous, tuulivoima, uusiutuvat energialähteet, ekologinen, kestävä kehitys, globalisaatio, markkinat, viherelvytys, työpaikat, vihreä verouudistus, taloudellinen ohjaus.

Kutsu Syyskokoukseen ti 7.12. kello 17.15 Fazerin kahvilassa

Tervetuloa Aaltovihreiden sääntömääräiseen syyskokoukseen ti 7.12. kello 17.15 Fazerin kahvilassa, Kluuvikatu 3

Ohessa esityslista:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen sääntöjenmukaisuuden toteaminen.

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valinta

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen asialistaksi

5. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2011

6. Yhdistyksen vuoden 2011 hallituksen jäsenten lukumäärästä (3-13) päättäminen

7. Yhdistyksen vuoden 2011 hallituksen valinta

8. Toiminnantarkastajien valinta tilikaudelle 2011

9. Toimintasuunnitelmaan kuulumattomat hankinnat.
Ehdotetaan hankittavaksi 1 kpl ulkoliehujia yhdistyksen logolla: http://hermes.gagar.fi/epages/TP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/14082006-393585/Products/300032, hinta 120€.

10. META

11. Kokouksen päättäminen

_______________________________________________
Vihreat mailing list
Vihreat@list.ayy.fi
http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/vihreat

Jyrki Kasvin vaalipelin ideointi-ilta ke 13.10. takkakabinetissa

Kansanedusja Jyrki Kasvi kutsuu aaltolaiset mukaan toteuttamaan hänen vaalikampanjaansa kuuluvaa tietokonepeliä. Ensimmäinen ideointi-ilta järjestetään keskiviikkona 13.10.2010 klo 18:00 Jämeräntaival 3A:n takkakabinetissa. Toivotamme tervetulleiksi kaikki vihreästä aatteesta, Kasvin kampanjasta ja/tai pelinkehityksestä kiinnostuneet. Mitään aiempaa kokemusta pelien tekemisestä ei tarvita eikä tilaisuudessa käyminen sido projektiin pidemmäksi aikaa – paikalle voi tulla myös vain heittelemään ideoita. (Toisaalta jos peliala kiinnostaa, uskon että tällainen projekti näyttää ihan kivalta CV:ssä…)

Myös Jyrki itse tulee paikalle pohjustamaan projektia ja evästämään ideointia.

Uusien ilta ma 11.10.2010 klo 18:00 kattosaunalla

Aaltovihreiden tämänsyksyinen uusien ilta järjestetään maanantaina 11.10.2010 klo 18:00 Jämeräntaival 3:n kattosaunalla. Luvassa on rattoisaa seurustelua tai kiivasta debaattia kunkin omien mieltymysten mukaisesti. Toivotamme erityisesti uudet jäsenet tai toiminnasta kiinnostuneet tervetulleiksi tapahtumaan. Hengenravinnon lisäksi tarjolla on pientä naposteltavaa.

Kokemuksia kierrätyksestä

Kävin tutustumassa Konalan jäteasemaan. Eri lavat löytyivät siistissä järjestyksessä eri uusiomateriaaleille – metallille, puulle, maaleille jne.

Lavojen sisältö oli järkytys: hyvää kamaa meni uusiomateriaaliksi. Siis aivan käyttökelpoista kamaa, kuten ehjiä kitaroita, matkalaukkuja, hyväkuntoisia hanoja, tiskipöytiä, täysiä avaamattomia maalipurkkeja, ehjiä polkupyöriä… perimmäisessä nurkassa oleva kierrätyskeskuksen kontti taas oli vanhoilla huonekaluilla täytetty, mutta vieressä maalien vastaantotossa ei osattu laittaa sinne sellaisia.

HSY (ent. YTV) järjestää pääkaupunkiseudun jätehuollon. Jätelain, direktiivin ja strategian mukaan ensisijaisesti jätteen syntyä tulisi välttää. Sen jälkeen ensisijiaista on uudelleenkäyttää tuote. Materiaalinen kierrätys tulee vasta tämän jälkeen.

Konalan jäteasemalta on kiellettyä ottaa mitään uudelleenkäyttöön. Jäte on tuotu materiaaliseen kierrätykseen, joten esimerkiksi avaamatonta maalipurkkia ei saa viedä… tai edes siirtää perimmäisessä nurkassa olevaan kierrätyskeskuksen konttiin, joka haetaan kierrätyskeskukseen päivittäin. Näin HSY tulkitsee tehtäviään. Työntekijä kertoi turtuneensa jo hyvään tavaraan. Sen sijaan varkaiden varalla on turvakamerat melkein joka tolpassa. Työntekijä harmitteli, että poliisi ei ole kuitenkaan panostanut kunnon tutkintaan joidenkin roskien katoamisesta.

Kerroin kuinka perustin Otaniemen kierrätyskeskuksen – jossa vanha tavara kiertää uutena aarteena uusille opiskelijoille, jotka usein tulevat kaukaakin ilman huonekaluja ja muita perustarpeita. Ja ihan ilmaiseksi. Se on ihmeellistä.

Jos ei turvakameroita olisi, olisin hakenut Konalasta itselleni puutarhatuolit, valkoista maalia ja “uuden” hanan vanhan epäkuntoisen tilalle.

Sirpa (Siru) Kauppinen
http://www.sirunsivut.fi

Tässä vielä muistutus Otaniemen oman kierrätyskeskuksen aukiolosta tällä viikolla:
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Address: Servin Maijan tie 6 D

The recycling center mainly accepts:
* furniture
* kitchenware
* linen (curtains, sheets etc. but no clothes)
* small amounts of good books and dvds
* items that can still be reused by someone
(microwave ovens, stereos – not broken electronics)

Open in this week:
web: 1.9. 5-10 pm
THu: 2.9. 6-10 pm
Fri: 3.9. 6-10 pm
sat: 4.9. 8-8 pm

More open days: http://kierratyskeskus.ayy.fi/aukiolo/

More information: http://kierratyskeskus.ayy.fi

* * *

Nearist other recycling facilities:

TKY secretariat (Otakaari 11):
* used batteries
* used fluorescent lamps

Otaniemi shopping mall stores (Otakaari 11):
* tin cans
* plastic and glass bottles
(you can get refunds for returning both cans and bottles here)

Otaniemi residents’ Waste Electronics crate (Tietotie 1)
* Old and broken electronics
* TVs, videos, phones, computers

Työ & toiminta (Asentajankatu 1)
* House electronics

* * *

Pleace check new information from http://kierratyskeskus.ayy.fi !

Aaltovihreiden yhdistyksen kokous to 22.7.2010 klo 17

Tervehdys.

Aaltovihreiden yhdistyksen kokous pidetään torstaina 22.7.2010 kello 17 Helsingin keskustassa Kaivopihan Unicafeessa:

  • valitaan uusi puheenjohtaja (nykyinen lähtee syksyksi ulkomaille) ja tarkistetaan tarvittaessa vastaavasti hallituksen kokoonpanoa

  • käsitellään sääntömuutoksia, lähinnä yhdistysrekisterin antaman palautteen pohjalta:
    • tarkoituspykälä: opiskelijajärjestö vai laajempi?
    • jäsenryhmät: “puolueettomat” jäsenet turha?
    • jäsenmaksut: korotetut, normaalit ja alennetut
  • lisäksi kskustellaan syksyn toiminnasta.