Skip to content

Sekalainen - 5. page

Vihreässä yrittäjyysohjelmassa luodaan työpaikkoja

sirpa_kauppinen_mini.jpg Vihreät haluavat helpottaa työntekijöiden palkkaamista ja vähentää yrittäjien byrokratiaa.

Verotuksen on kannustettava rehelliseen työllistävään yrittäjyyteen – harmaan talouden vähentäminen on rehellisen yrittäjän etu. Liian jyrkät porrastukset ja verokikkailuun johtavat rakenteet on purettava.

100 000 uutta työpaikkaa

Pk-yritysten työllistävä vaikutus on tällä hetkellä 140 000 henkeä, mutta silti elinkeinopolitiikka tukee lähinnä suuryrityksiä. Suomen pk-sektori on eurooppalaisittain alikehittynyt. Vihreän yrittäjyyspolitiikan tavoitteena on luoda Suomeen seuraavan 10 vuoden aikana 100 000 uutta pientä ja keskisuurta yritystä.

Helpottamalla yrityksen ensimmäisen työntekijän palkkaamista kasvatetaan uutta työnantajasukupolvea ja luodaan työpaikkoja, joista hyötyy koko yhteiskunta. Erityisesti nuorten työllistymistä pieniin yrityksiin voidaan edistää myös kisällitoiminnalla sekä oppisopimusjärjestelmää kehittämällä. Koulutuksessa tulee antaa paremmin eväitä yrittäjyyteen.

Nykyinen verotus suosii reaali-investointeja T&K-investointien kustannuksella. Selkeä ratkaisu tähän epäkohtaan yhdistettynä työverotuksen kevennykseen palkka-asteikon alapäässä rohkaisisi yrityksiä kasvuhakuisiin ratkaisuihin.

Saastuttaja maksaa – työn verottamisesta ympäristöveroihin

Verotuksen painopisteen siirtyminen työn verottamisesta ympäristöveroihin sekä vihreän energian syöttötariffit avaavat yritystoiminnalle uusia mahdollisuuksia. Määrätietoinen viherkaulustyöpaikkojen luominen osana Euroopan vihreiden Green New Deal -hanketta palvelee ympäristön lisäksi myös pienyrittäjyyttä.

Lisää vihreästä yrityspoliittisesta ohjelmasta:

Kirjoittaja on yksi vihreän yrittäjyysohjelman nikkareista, Sirpa (Siru) Kauppinen.

Kokouskutsu: syyskokous 2009 su 29.11 klo 18

Vihreiden teekkarien syyskokous pidetään sunnuntaina 29.11.2009 kello 18 Kattosaunassa, Jämeräntaival 3A, Otaniemi.

Kokouksessa valitaan vuoden 2010 hallitus ja tilintarkastajat sekä päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2010. Lisäksi käsitellään
sääntömuukset ja muut esille tulevat asiat.

Säännöistä esitetään poistettavaksi lokakuussa niihin lisätty asuinpaikkavaatimus, koska yhdistyslaista poistunee vastaava säännäs ensi vuonna. Tarvittaessa voidaan tarkistaa myös muita pykäliä.

Tervetuloa!

Mari Puoskari vieraana saunaillassa 5.11. Ossin linnassa

Aaltovihreät järjestää perinteikkään keskustelu- ja saunaillan Ossin linnassa 5.11.2009. Tällä kertaa illan alustaa Vihreiden varapuheenjohtaja, diplomi-insinööri ja konsultti Mari Puoskari aiheenaan “tulevaisuuden vihreys”. Tule keskustelemaan illan aiheesta tai muusta mieleenjuolahtavasta saunomisen ja napostelun lomassa.

Kokouskutsu: yhdistyksen kokous

Hallitus kutsuu koolle Vihreiden teekkarien kokouksen sääntömuutoksia varten.

Paikka
Ravintola Dipoli, Otakaari 24, Otaniemi

Aika
perjantai 2.10.2009 kello 14.15

Syynä sääntömuutoksille on tietysti Aalto-yliopiston perustaminen. Tärkeimpinä asioina kokouksessa ovat yhdistyksen uusi nimi ja jäsenyyskategoriat.

Tarkoituksena on että jatkossa kaikilla halukkailla on yhdistyksessä äänioikeus, ei siis vain ylioppilaskunnan jäsenillä niin kuin nykyisin.

Viherjäsenet eivät kuitenkaan edelleenkään kuuluisi kauttamme puolueeseen, millä tarjotaan halukkaille mahdollisuus tulla mukaan toimintaamme täysivaltaisina jäseninä, mutta ilman puoluesidonnaisuutta.

Postauksen lopussa on hallituksen esitys muutettaviksi pykäliksi. Tarvittaessa sääntöihin voidaan kokouksessa toki tehdä muitakin muutoksia. Nykyiset sääntömme löytyvät netistä:

http://vihreat.tky.fi/?page_id=28

Tervetuloa!

Hallitus

_____________________________________________________________________

Aaltovihreät on yhdistys, jonka kotipaikka on Espoo ja tarkoituksena

– yhdistää vihreästi ajattelevia Aalto-yliopiston opiskelijoita

– edistää ekologista ajattelutapaa ja toimintaa sekä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevuutta

– rohkaista opiskelijoita henkiseen kasvuun ja yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen sekä kannustaa heitä toimimaan vihreiden arvojen mukaisesti myös valmistumisen jälkeen, niin työelämässä kuin vapaa-aikana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

– järjestää erilaisia tapahtumia kuten keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, tutustumiskäyntejä sekä saunailtoja

– kerätä ja välittää tietoa sekä harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa

– osallistua ja vaikuttaa Aalto-yliopiston ja sen ylioppilaskunnan elimissä sekä tukea niihin pyrkiviä jäseniään

– osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan muun muassa tekemällä aloitteita ja kannanottoja sekä vaikuttamalla päättäjiin ja elinkeinoelämään

– pitää yhteyttä ja tehdä yhteistyötä vihreiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

Yhdistys on Vihreä liitto rp:n ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:n jäsen.

Yhdistyksen jäseniä ovat aalto-, viher- ja kannatusjäsenet.

Aaltojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut jäsenyydestä Vihreässä liitossa, viherjäseneksi henkilö joka on kiinnostunut vihreistä arvoista ilman puoluesidonnaisuutta sekä kannatusjäseneksi henkilö joka on kiinnostunut tukemaan yhdistystä. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen jäsenellä tulee olla Suomen kansalaisuus tai vähintään tilapäinen asuinpaikka Suomessa.

Jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu kerran vuodessa jäsenryhmittäin, opiskelijoilta ja vähävaraisilta alennettuna. Jäsenmaksuista päätetään yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen kokous pidetään pääkaupunkiseudulla ja se kutsutaan koolle vähintään viikkoa aikaisemmin julkaisemalla kutsu yhdistyksen www-sivuilla ja lähettämällä kutsusta maininta yhdistyksen
sähköpostilistalle.

..

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudeksi valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja yksi tai kaksi varatilintarkastajaa.

..

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle käytettäväksi vihreän aatteen edistämiseen.

Inbox: [Viherpulina] [Vihreatiedotus] Kokouskutsu: pe 2.10.2009 kello 14.15 Dipolissa ylimääräinen kokous sääntömuutoksista (1573 of 1582)
Move | Copy Back to Inbox
Delete | Reply | Reply to List | Reply to All | Forward | Redirect | View Thread | Message Source | Save as | Print
Date: Fri, 25 Sep 2009 17:09:49 +0300 [17:09 EEST]
From: markko.jantunen@iki.fiAdd markko.jantunen@iki.fi to my Address Book Finland
To: vihreatiedotus@list.tky.fiAdd vihreatiedotus@list.tky.fi to my Address Book
Subject: [Viherpulina] [Vihreatiedotus] Kokouskutsu: pe 2.10.2009 kello        14.15 Dipolissa ylimääräinen kokous sääntömuutoksista
Headers: Show All Headers |  Show Mailing List Information
Hallitus kutsuu koolle Vihreiden teekkarien kokouksen sääntömuutoksia
varten.

Paikka
Ravintola Dipoli, Otakaari 24, Otaniemi

Aika
perjantai 2.10.2009 kello 14.15

Syynä sääntömuutoksille on tietysti Aalto-yliopiston perustaminen.
Tärkeimpinä asioina kokouksessa ovat yhdistyksen uusi nimi ja
jäsenyyskategoriat.

Tarkoituksena on että jatkossa kaikilla halukkailla on yhdistyksessä
äänioikeus, ei siis vain ylioppilaskunnan jäsenillä niin kuin nykyisin.

Viherjäsenet eivät kuitenkaan edelleenkään kuuluisi kauttamme
puolueeseen, millä tarjotaan halukkaille mahdollisuus tulla mukaan
toimintaamme täysivaltaisina jäseninä, mutta ilman puoluesidonnaisuutta.

Viestin lopussa on hallituksen esitys muutettaviksi pykäliksi.
Tarvittaessa sääntöihin voidaan kokouksessa toki tehdä muitakin
muutoksia. Nykyiset sääntömme löytyvät netistä:

http://vihreat.tky.fi/?page_id=28

Tervetuloa!

Hallitus

_____________________________________________________________________

Aaltovihreät on yhdistys, jonka kotipaikka on Espoo ja tarkoituksena

– yhdistää vihreästi ajattelevia Aalto-yliopiston opiskelijoita

– edistää ekologista ajattelutapaa ja toimintaa sekä yhteiskunnallista
oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevuutta

– rohkaista opiskelijoita henkiseen kasvuun ja yhteiskunnalliseen
aktiivisuuteen sekä kannustaa heitä toimimaan vihreiden arvojen
mukaisesti myös valmistumisen jälkeen, niin työelämässä kuin
vapaa-aikana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

– järjestää erilaisia tapahtumia kuten keskustelu- ja
koulutustilaisuuksia, tutustumiskäyntejä sekä saunailtoja

– kerätä ja välittää tietoa sekä harjoittaa tutkimus- ja
julkaisutoimintaa

– osallistua ja vaikuttaa Aalto-yliopiston ja sen ylioppilaskunnan
elimissä sekä tukea niihin pyrkiviä jäseniään

– osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan muun
muassa tekemällä aloitteita ja kannanottoja sekä vaikuttamalla
päättäjiin ja elinkeinoelämään

– pitää yhteyttä ja tehdä yhteistyötä vihreiden järjestöjen ja
toimijoiden kanssa.

Yhdistys on Vihreä liitto rp:n ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden
liitto ry:n jäsen.

Yhdistyksen jäseniä ovat aalto-, viher- ja kannatusjäsenet.

Aaltojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut
jäsenyydestä Vihreässä liitossa, viherjäseneksi henkilö joka on
kiinnostunut vihreistä arvoista ilman puoluesidonnaisuutta sekä
kannatusjäseneksi henkilö joka on kiinnostunut tukemaan yhdistystä.
Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen jäsenellä tulee olla Suomen kansalaisuus tai vähintään
tilapäinen asuinpaikka Suomessa.

Jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu kerran vuodessa jäsenryhmittäin,
opiskelijoilta ja vähävaraisilta alennettuna. Jäsenmaksuista päätetään
yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen kokous pidetään pääkaupunkiseudulla ja se kutsutaan
koolle vähintään viikkoa aikaisemmin julkaisemalla kutsu yhdistyksen
www-sivuilla ja lähettämällä kutsusta maininta yhdistyksen
sähköpostilistalle.

..

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudeksi valitaan yksi
tai kaksi tilintarkastajaa ja yksi tai kaksi varatilintarkastajaa.

..

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat
luovutetaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle käytettäväksi
vihreän aatteen edistämiseen.

_______________________________________________
Vihreatiedotus mailing list
Vihreatiedotus@list.tky.fi
http://list.tky.fi/mailman/listinfo/vihreatiedotus
_______________________________________________
Viherpulina mailing list
Viherpulina@list.tky.fi
http://list.tky.fi/mailman/listinfo/viherpulina

Delete | Reply | Reply to List | Reply to All | Forward | Redirect | View Thread | Message Source | Save as | Print
Move | Copy Back to Inbox < >

Kaksi meppiä!

Kuten kaikki varmasti jo tietävät tässä vaiheessa, sai rakas puolueemme täpärästi kaksi paikkaa Euroopan parlamenttiin. Tästä saamme kiittää niin erittäin päteviä ehdokkaita kuin äänestäjiäkin. Erityismaininnan ansaitsevat otaniemeläiset äänestäjät: 39%:n osuuden turvin Vihreät säilytti asemansa Otaniemen kirkkaasti suurimpana puolueena. (55% äänestysaktiivisuus ei ole ihan yhtä juhlanarvoinen asia, mutta onpa tuokin yli kansallisen keskiarvon..)

Toivottakaamme kaikki onnea ja menestystä Heidi Hautalalle ja Satu Hassille. Heillä on paljon töitä edessään, jos tämä maailma meinataan saada pelastettua. (Ei paineita.)

Jyrki Kasvin vaalitapahtuma ti 19.5.2009 klo 14.30

19.5. järjestämme Alvarin aukiolla eurovaaliehdokas Jyrki Kasvin kanssa vaalitapahtuman. Tulkaa siis sankoin joukoin tukemaan Otaniemen kärkiehdokkaan kampanjaa ja keskustelemaan hänen kanssaan ajankohtaisista aiheista! Tapahtuma alkaa 14.30 ja kestää noin tunnin verran.

Tapahtuman jälkeen jäämme vielä omalla porukalla piknikille.

Yhteispoliittinen Wappusauna ma 27.4. klo 18

Vihreät teekkarit osallistuu 27.4. klo 18.00 järjestettävään Yhteispoliittiseen Wappusaunaan, johon ovat
tervetulleita kaikki politiikasta kiinnostuneet puoluekantaan katsomatta.
Tällä kertaa tapahtumaan on kutsuttu mm. kansanedustaja Jyrki Kasvi puhumaan
eurovaaliteemoistaan – kannattaa tulla kuuntelemaan! Paikkana on
Jämeräntaival 3A:n kattosauna. Tapahtuman pääjärjestäjinä toimii Kokoomusteekkarit.

ViNOn liittokokouksen terveisiä

Vihreät teekkarit osallistui 4.-5.4.2009 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton Joensuussa järjestettyyn liittokokoukseen (edustajina allekirjoittanut, Patrick Jensen sekä Otto Puolakka). Tuttuun tapaan tapahtuma oli sekoitus kiivasta argumentointia, sanamuotojen viilailua, biletystä ja tärkeimpänä ihmisiin tutustumista. Asialistalla oli henkilövalintoja, tiivistetyn periaateohjelman ja siihen liittyvien ns. lyhyiden kantojen hyväksyminen, eurovaaliteemat sekä pari liittokokouskannanottoa.

Ehdottomasti työläimmäksi urakaksi osoittautui lyhyiden kantojen hyväksyminen. Ei liene yllättävää, että kun käytännössä kaikki järjestön kannat tuodaan pöydälle samalla kertaa, säätämistä on luvassa. Kyseessä on siis dokumentti, jossa on luettelonomaisesti esitetty ViNOn kannat lukuisiin keskeisiin asioihin abortista alkoholipolitiikkaan.

Liittokokoustyöskentely etenee siten, että kokoukseen tuodaan valmistellut esitykset, joista keskustellaan lauantain istunnossa. Palopuheiden lisäksi voi eri dokumentteihin tehdä kirjallisia muutosesityksiä, joiden sisältö vaihtelee periaatteellisista linjauksista kielenhuoltoon. Näitä esityksiä sitten puidaan lauantai-illan työryhmissä, jotka muodostavat niiden pohjalta uuden pohjaesityksen sunnuntain istuntoa varten. Sunnuntaina sitten kaikki esitykset, niin työryhmän hyväksymät kuin hylkäämätkin, käydään läpi, ja niistä äänestetään jonkun edustajan niin pyytäessä.

Lyhyiden kantojen osalta kävi niin, että muutama ahkera kokousedustaja oli tehtaillut muutosesityksiä jotakuinkin joka toiseen kantaan ja kun päälle lisättiin lauantai-iltapäivän sato, sai kantatyöryhmä ahertaa myöhään yöhön muiden bilettäessä teatteriravintolassa (itse valitsin kevyemmän työryhmän). Sunnuntaina olikin sitten luvassa piitkä äänestyssessio, mutta ainoa todella tiukka äänestys käytiin eurovaaliteemoista: ei niinkään yllättävästi äänestyksen aihe sivusi ydinvoimaa.

Tunnelma kokouksessa oli yhtäaikaa rento ja hektinen. Edustajien kunniaksi on sanottava, että omien ajatusten kohtaama vastustus osattiin ottaa rauhallisen asiallisesti – jopa ydinvoima-asiassa. Bussimatkat sujuivat rattoisasti politikoiden ja uusiin kasvoihin tutustuen. Yleisellä tasolla retkestä jäi sellainen mielikuva, että politiikka voi ainakin näin pieninä annoksina olla hyvinkin hauskaa.

— Tommi Horttana

Kevätkokous 3.3.2009 klo 18:45 kierrätyskeskuksella

Vihreiden teekkareiden kevätkokous pidetään tiistaina 3.3.2009 kello 18:45 kierrätyskeskuksessa, Servin Maijan tie 6 D (kellarissa).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat eli vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös, päätetään vastuuvapaudesta sekä hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi käsitellään vuoden 2009 jäsenmaksut, haalarimerkkien hankinta, yhteistyösopimus Espoon vihreiden kanssa sekä muut esille tulevat asiat.

Tervetuloa!