Skip to content

Jätteiden lajittelun kannusteita ja neuvontaa lisättävä

PÄIVÄN JUTTU – kirjoittanut Sirpa Kauppinen sirpa_kauppinen_mini.jpg

YTV on vuosi vuodelta vähentänyt jätteen synnyn ehkäisyn ja resursseja ja jäteneuvojien määrää. Osataanko työpaikoilla ja kodeissa lajitella? Tietävätkö kaikki mihin käytetyt ikkunalliset kirjekuoret, teepussit, munakennot tai hehkulamput sopivat? Sekajätettä syntyy yhä paljon, vaikka itse jätteen määrä ei ole kasvanut enää 2000-luvulla. Onko neuvonta riittävä ja ohjeet selkeät?

Kierrätysjärjestelmä on jo olemassa kaikelle palavalle jätteelle muovia lukuun ottamatta, ja muovinkin hinta nousee koko ajan. Esimerkiksi kartongeille ja papereille on jo rajaton kierrätysjärjestelmä, ja teollisuutemme tarvitsee näitä jakeita.

Olisi hyvin tärkeää että yrityselämä ja kehittyvä ympäristöliiketoiminta saisi kylliksi uusioraaka-aineita. Voimme tukahduttaa kehittyvät uusioraaka-aineiden markkinat dumppaamalla jätteen uuniin, tai antaa uusien työpaikkojen syntyä ympäristöliiketoiminnan erittäin nopeasti kasvavalle alalle.

Massiiviseksi mitoitettua jätteenpolttolaitosta puuhataan YTV:n alueelle. Jätehuollon priorisoinnissa polttaminen on vasta toiseksi viimeisin vaihtoehto, ja kierrätys käy lain mukaan polton edelle. Polton asema on muuttumassa muutoinkin: jo alkuvuodesta EU:n jätepuitedirektiivin käsittelyssä päätettiin että jätteenpoltto luokitellaan loppusijoittamiseksi. Kysymys ei siis ole aina hyödyntämisestä.

Sekä jätestrategia että Suomen jätelaki on seuraava: Ensisijaisena tulee toteuttaa jätteen synnynehkäisyä. Seuraavaksi on uudelleenkäyttö. Jos sekään ei onnistu, niin jäte tulee kierrättää. Vasta jos tämäkään ei onnistu, jäte voidaan polttaa tai lopulta loppusijoittaa kaatopaikalle. Polttaminen ja kaatopaikka ovat siis viimeisiä vaihtoehtoja.

Kierrätettävien jakeiden polttaminen ei käy ilmastostrategian toteuttamisen kanssa yhteen. Esimerkiksi muovin polttaminen tuo kuusi kertaa enemmän kasvihuonekaasuja kuin kierrättäminen. Onko hyvä tie että YTV on joka vuosi vähentänyt jätteen synnyn ehkäisyn resursseja ja jäteneuvojien määrää? YTV on myös vähentänyt esimerkiksi lajitellun biojätteen subventiota (hinnan alennusta) suhteessa sekajätteeseen, eli lajitellun jätteen hinta on noussut suhteessa sekajätteen hintaan. Miten ihmisiä kannustetaan lajittelemaan jos ei taloudellisella ohjauksella?

Päätettäessä jäteasioista tulee huomioida miten jätelain hierarkiaa noudatetaan, miten jätestrategiaa noudatetaan, ja ennen kaikkea mitä liiketaloudellisia vaikutuksia päätöksistä aiheutuu.

Kierrätysyhteiskunnassa jätteet kiertävät uusiksi raaka-aineiksi uusiin tuotteisiin. Kertakäyttöyhteiskunnassa uusia tuotteita varten tarvitaan aina uutta raaka-ainetta ja sen valmistamiseen kuluu paljon neitseellisiä raaka-aineita ja erityisesti energiaa. Kertakäyttöyhteiskunta ei pystyisi vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteeseen, puhumattakaan maapallon kestävästä resurssien käytöstä.

Siru (Sirpa) Kauppinen
M.Sc. Environmental Technology
Kaupunginvaltuutettu, teekkari