Skip to content

Talouden rakenteet muuttuvat

Vihreä liiketoiminta muuttaa markkinatalouden rakenteita
Julkaistu Kauppalehdessä 7.12.2010

Sirpa KauppinenVihreys on globaali toimialasta riippumaton ympäristön ja ekologisen kestävyyden megatrendi. Luonnonvarojen kysyntä, ilmastonmuutos ja ympäristöongelmat ovat kasvattaneet vihreiden teknologioiden, tuotteiden ja palvelujen kysyntää. Näiden markkina-arvoksi arvioidaan 1 000 miljardia euroa ja sen lasketaan yli kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä.

HSBC pankin (2009) mukaan valtiot ovat varanneet globaaliin viherelvytykseen yli 330 miljardia euroa. Maailman talousfoorumi ja Bloomberg New Energy Finance arvioivat, että vähäpäästöiseen energiateknologiaan tulisi sijoittaa lähes 400 miljardia euroa vuosittain vuoteen 2020 mennessä. Näin pysyttäisiin ilmaston lämpenemisessä kahden asteen alapuolella.

Yli 11 000 miljardin euron varallisuutta hallinnoiva joukko kansainvälisiä sijoittajia (IIGCC) vetosi hiljattain päättäjiin maailmanlaajuisen ilmastopolitiikan luomiseksi. Ilman poliittisia päätöksiä sijoittajat eivät uskalla sijoittaa nykyistä puhtaampaan energiatuotantoon.

Yritykset ovat ratkaisevassa asemassa. Vihreän talouden tunnusmerkkejä ovat materiaalitehokkuus, energiatehokkuus ja päästöttömyys.

Suomella on edellytykset saada osansa sen maailmanlaajuisesta kasvusta. Mahdollisuuksia ovat mm. biojalostamot, jätepohjaiset liikennepolttoaineet sekä ekodesign. Niitä ovat myös tuulivoiman hyödyntäminen sekä teollisten prosessien ja asumisen energiatehokkuus.

Puurakentamisen teknologiaa sekä nolla- tai plusenergiarakentamista ja ekoremontointia pitää kehittää. Pohjoinen sijainti voidaan hyödyntää ratkaisuissa sähköautoihin kylmissä oloissa, kuten akkuteollisuudessa.

Kotimarkkinat ovat vientiin. Julkisella rahoituksella, yrityspalveluilla ja ympäristöverotuksella voidaan kannustaa vihreisiin investointeihin. Suomessa on tehty kotimarkkinoiden kasvattamiseksi liian vähän.

Talouden on sopeuduttava hiilipihiin maailmaan. Vihreä talous tarvitsee innovaatioita, viherkaulustyöläisiä ja rahoitusta. Saksassa arvioidaan, että energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen aloilla on luotu jo 250 000 vihreää työpaikkaa. Määrän uskotaan nousevan 450 000:een vuoteen 2020 mennessä.

Isossa-Britanniassa uskotaan, että ekoremontointi voi luoda valtavan uuden työpaikkapotentiaalin rakennusalalla. EU komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ennakoi hiljattain sen synnyttävän kolme miljoonaa viherkaulustyöpaikkaa. Vihertyminen ei ole ohimenevä trendi. Se on osa käynnissä olevaa markkinatalouden rakennemuutosta.

Lisätietoja asiasta:

Sirpa Kauppinen
Ympäristötekniikan M.Sc.
Vihreiden eduskuntavaaliehdokas ja Aalto vihreiden jäsen
+358 40 540 4691
www.sirpakauppinen.fi

Avainsanat: hiilineutraali talous, tuulivoima, uusiutuvat energialähteet, ekologinen, kestävä kehitys, globalisaatio, markkinat, viherelvytys, työpaikat, vihreä verouudistus, taloudellinen ohjaus.