Skip to content

Otaniemi hiilineutraaliksi

Espoon strategiaan on kirjattu tavoite kasvihuonepäästöjen
vähenemisestä. Kaupunkimme arvoja ovat mm. luovuus ja innovatiivisuus
sekä kestävä kehitys. Yhtenä askeleena kasvihuonepäästöjen
vähentämiseen toimisi T3-alueeseen kuuluvan Otaniemen muuttaminen
hiilineutraaliksi.

Mielestämme Otaniemi ei ole tällä hetkellä kansainvälisesti edustava,
sillä osa rakennuskannasta  ei vastaa nykyaikaisia vaatimuksia eikä
Aalto-yliopisto toimi esimerkkinä nykyaikaisesta ilmastoasiat
huomioonottavasta organisaatiosta.

Otaniemi muodostaa selkeärajaisen kaupunginosan ja siellä
työskentelevät ja asuvat ihmiset ovat teknologiaorientoituneita, joten
Otaniemi sopii hyvin alueeksi, jossa voidaan ottaa käyttöön ja testata
uusia hiilineutraaleja toimintatapoja, tuotteita ja palveluita.
Otaniemen teekkarikylän asuinrakennuksista monet ovat ylioppilaskunnan
omistamia, mikä tarjoaa mahdollisuuden tehdä yritysten kanssa
yhteistyötä. Erilaisten tulevaisuuden teknologioiden käyttöönotto
olisi etu opiskelijoille sekä yliopiston opetukselle ja tutkimukselle.

Konkreettisia toimenpiteitä voidaan tehdä päivittämällä kaikkea
rakennuskantaa vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Opiskelija-asunnoissa
voidaan mm. ottaa käyttöön kiinteistökohtaiset vesi- ja sähkömittarit
sekä kulutushuippuja tasaava sähkönlaskutus. Korjausrakentamisessa
tulee huomioida mm. lämmön talteenotto ulostuloilmasta, jätevesien
lämmön hyödyntäminen ja energiaa säästävä valaistus. Yliopistossa
voidaan miettiä, miten saadaan hyödynnettyä tietokoneiden tuottama
lämpöenergia, millaiset toimintatavat tukevat energiansäästöä ja
kestäviä kulutustapoja sekä miten vanhat rakennukset voidaan
peruskorjata materiaaleja säästävällä tavalla energiatehokkaiksi.

Otaniemen alueella toimivat yritykset voivat olla mukana –
lähikaupassa voidaan kokeilla ruuan hiilijalanjälkilaskuria ja
parturi, grilli, päiväkoti sekä muut toimijat voivat kokeilla
ilmastoystävällisiä toimintatapoja ja teknologioita. Yritysyhteistyö
yliopiston ja teknologioita kehittävien yritysten välillä
mahdollistaisi aivan uudenlaisia tapoja vähentää kasvihuonepäästöjä.
Esimerkiksi paikallisen biojätteen mädätys energiaksi ja sähkön
kulutushuippuja tasaavat teknologiat voisivat olla hyviä
tutkimuskohteita niin yliopistolle kuin yrityksillekin.

Monet kunnat Ruotsissa ovat muuttumassa nopeasti hiilineutraaleiksi.
Suomessa mm. Uusikaupunki ja Mynämäki ovat tällä tiellä ja hakevat
siten kilpailuetua ja työpaikkoja. Otaniemen saaminen
hiilineutraaliksi yritysten ja tutkimuksen yhteistyönä tukee Espoon
halua olla edelläkävijä kansainvälisesti.

Sirpa Siru Kauppinen
Ympäristötekniikan M.Sc.
ja
Satu Raudasoja
Käytettävyyden opiskelija

Aaltovihreät ry

Satu Raudasoja on aaltovihreiden aktiivi ja Siru Kauppinen perustaja. Molemmat ovat myös Vihreän liiton eduskuntavaaliehdokkaita Uudellamaalla. Kirjoitus on julkaistu Länsiväylässä 11-12.2.2011