Skip to content

Historian painolastit, osa 2: Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin!

Asumistuki jakautuu Suomessa neljään eri kategoriaan: eläkeläisten asumislisä, sotilasavustuksen asumisavustus, yleinen asumislisä ja opintotuen asumislisä. Opintotuen asumislisän yläraja on selkeästi muita alhaisempi, mutta sitä on myös helpompi saada. Sitä ei myöskään makseta ympärivuotisesti, jollei hae kesäopintotukea.

Syy miksi näin on liittyy 1.6.1994 voimaan tulleeseen kotikuntalakiin. Ennen tätä oleskelu toisella paikkakunnalla opintojen vuoksi katsottiin tilapäiseksi muutoksi. Koska yleistä opintotukea ei tyypillisesti myönnetä alle vuoden mittaiselle asumisajalle, oli asumistuki liitettävä opintotukeen. Nykyään tätä lakiteknistä estettä ei ole, joten yleisestä asumistuesta erilliselle asumistuelle ei ole hyviä perusteita.

Opintotuen asumislisän korvaamiselle yleisellä asumistuella on neljä hyvää syytä: Ensinnäkin, se korottaisi myönnettävää maksimisummaa, mikä auttaisi kaikkein pienituloisimpia (ts. aidosti päätoimisia) opiskelijoita. Toisekseen, se purkaisi kannustinloukun, jossa työttömän ei kannata hakeutua opiskelemaan asumistuen laskun takia. Kolmanneksi, muutos vähentäisi koulutusalojen välisiä kesätoimeentuloeroja. Monille akateemisille aloille on nimittäin luonteenomaista, ettei niillä ole juuri käyttöä ”puolivalmiille” osaajille, vaikka alan työtilanne olisikin valmistuneille hyvä. Neljänneksi, yleisen asumistuen piiriin siirtyminen vähentäisi kesätyötilanteesta johtuvia toimeentuloriskejä. Moni meistä lienee kivuliaan tietoinen kesätyöpaikkojen suhdanneherkkyydestä.

2 thoughts on “Historian painolastit, osa 2: Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin!

  1. Emil Karlson says:

    Nykyisellään asumistuki tosin sisältää ikävän tuloloukun, jossa tulot tippuvat 3120€:llä vuodessa kun tulot ylittävät rajan, toisin kuin opintotuki, joka porrastuu tulojen mukaan edes jotenkin (joskin marginaaltulo 0.6€/€).

  2. TL says:

    Hyviä pointteja, paitsi että jos asumislisää nostettaisiin, niin valtion budjettiakin olisi nostettava? Nyt laman aikana/EU:n ylivelkaantumisen aikana olisi tärkeää ettei velkaa otettaisi lisää, toinen vaihtoehto olisi verojen nosto, kolmas tukien katkaisu jostain muualta. Mielestäni tukien nostoa pitäisi miettiä vasta kun talous on vakaammalla pohjalla.

    Ehkä on ajateltu, että opiskelijoiden on helpompi tehdä osa-aikatyötä kuin eläkeläisten. Ehkäpä mieluummin nostaisin eläkeläisten tukia kuin opiskeljoiden, koska Suomessa todellista köyhyyttä on enemmän eläkeläisten kuin opiskelijoiden keskuudessa. Naiseläkeläisten asema on heikoin: naisten ja miesten eläke-erot ovat suuremmat kuin palkkaerot.

Comments are closed.