Skip to content

Kokouskutsu: yhdistyksen kokous

Hallitus kutsuu koolle Vihreiden teekkarien kokouksen sääntömuutoksia varten.

Paikka
Ravintola Dipoli, Otakaari 24, Otaniemi

Aika
perjantai 2.10.2009 kello 14.15

Syynä sääntömuutoksille on tietysti Aalto-yliopiston perustaminen. Tärkeimpinä asioina kokouksessa ovat yhdistyksen uusi nimi ja jäsenyyskategoriat.

Tarkoituksena on että jatkossa kaikilla halukkailla on yhdistyksessä äänioikeus, ei siis vain ylioppilaskunnan jäsenillä niin kuin nykyisin.

Viherjäsenet eivät kuitenkaan edelleenkään kuuluisi kauttamme puolueeseen, millä tarjotaan halukkaille mahdollisuus tulla mukaan toimintaamme täysivaltaisina jäseninä, mutta ilman puoluesidonnaisuutta.

Postauksen lopussa on hallituksen esitys muutettaviksi pykäliksi. Tarvittaessa sääntöihin voidaan kokouksessa toki tehdä muitakin muutoksia. Nykyiset sääntömme löytyvät netistä:

http://vihreat.tky.fi/?page_id=28

Tervetuloa!

Hallitus

_____________________________________________________________________

Aaltovihreät on yhdistys, jonka kotipaikka on Espoo ja tarkoituksena

– yhdistää vihreästi ajattelevia Aalto-yliopiston opiskelijoita

– edistää ekologista ajattelutapaa ja toimintaa sekä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevuutta

– rohkaista opiskelijoita henkiseen kasvuun ja yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen sekä kannustaa heitä toimimaan vihreiden arvojen mukaisesti myös valmistumisen jälkeen, niin työelämässä kuin vapaa-aikana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

– järjestää erilaisia tapahtumia kuten keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, tutustumiskäyntejä sekä saunailtoja

– kerätä ja välittää tietoa sekä harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa

– osallistua ja vaikuttaa Aalto-yliopiston ja sen ylioppilaskunnan elimissä sekä tukea niihin pyrkiviä jäseniään

– osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan muun muassa tekemällä aloitteita ja kannanottoja sekä vaikuttamalla päättäjiin ja elinkeinoelämään

– pitää yhteyttä ja tehdä yhteistyötä vihreiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

Yhdistys on Vihreä liitto rp:n ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:n jäsen.

Yhdistyksen jäseniä ovat aalto-, viher- ja kannatusjäsenet.

Aaltojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut jäsenyydestä Vihreässä liitossa, viherjäseneksi henkilö joka on kiinnostunut vihreistä arvoista ilman puoluesidonnaisuutta sekä kannatusjäseneksi henkilö joka on kiinnostunut tukemaan yhdistystä. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen jäsenellä tulee olla Suomen kansalaisuus tai vähintään tilapäinen asuinpaikka Suomessa.

Jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu kerran vuodessa jäsenryhmittäin, opiskelijoilta ja vähävaraisilta alennettuna. Jäsenmaksuista päätetään yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen kokous pidetään pääkaupunkiseudulla ja se kutsutaan koolle vähintään viikkoa aikaisemmin julkaisemalla kutsu yhdistyksen www-sivuilla ja lähettämällä kutsusta maininta yhdistyksen
sähköpostilistalle.

..

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudeksi valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja yksi tai kaksi varatilintarkastajaa.

..

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle käytettäväksi vihreän aatteen edistämiseen.

Inbox: [Viherpulina] [Vihreatiedotus] Kokouskutsu: pe 2.10.2009 kello 14.15 Dipolissa ylimääräinen kokous sääntömuutoksista (1573 of 1582)
Move | Copy Back to Inbox
Delete | Reply | Reply to List | Reply to All | Forward | Redirect | View Thread | Message Source | Save as | Print
Date: Fri, 25 Sep 2009 17:09:49 +0300 [17:09 EEST]
From: markko.jantunen@iki.fiAdd markko.jantunen@iki.fi to my Address Book Finland
To: vihreatiedotus@list.tky.fiAdd vihreatiedotus@list.tky.fi to my Address Book
Subject: [Viherpulina] [Vihreatiedotus] Kokouskutsu: pe 2.10.2009 kello        14.15 Dipolissa ylimääräinen kokous sääntömuutoksista
Headers: Show All Headers |  Show Mailing List Information
Hallitus kutsuu koolle Vihreiden teekkarien kokouksen sääntömuutoksia
varten.

Paikka
Ravintola Dipoli, Otakaari 24, Otaniemi

Aika
perjantai 2.10.2009 kello 14.15

Syynä sääntömuutoksille on tietysti Aalto-yliopiston perustaminen.
Tärkeimpinä asioina kokouksessa ovat yhdistyksen uusi nimi ja
jäsenyyskategoriat.

Tarkoituksena on että jatkossa kaikilla halukkailla on yhdistyksessä
äänioikeus, ei siis vain ylioppilaskunnan jäsenillä niin kuin nykyisin.

Viherjäsenet eivät kuitenkaan edelleenkään kuuluisi kauttamme
puolueeseen, millä tarjotaan halukkaille mahdollisuus tulla mukaan
toimintaamme täysivaltaisina jäseninä, mutta ilman puoluesidonnaisuutta.

Viestin lopussa on hallituksen esitys muutettaviksi pykäliksi.
Tarvittaessa sääntöihin voidaan kokouksessa toki tehdä muitakin
muutoksia. Nykyiset sääntömme löytyvät netistä:

http://vihreat.tky.fi/?page_id=28

Tervetuloa!

Hallitus

_____________________________________________________________________

Aaltovihreät on yhdistys, jonka kotipaikka on Espoo ja tarkoituksena

– yhdistää vihreästi ajattelevia Aalto-yliopiston opiskelijoita

– edistää ekologista ajattelutapaa ja toimintaa sekä yhteiskunnallista
oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevuutta

– rohkaista opiskelijoita henkiseen kasvuun ja yhteiskunnalliseen
aktiivisuuteen sekä kannustaa heitä toimimaan vihreiden arvojen
mukaisesti myös valmistumisen jälkeen, niin työelämässä kuin
vapaa-aikana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

– järjestää erilaisia tapahtumia kuten keskustelu- ja
koulutustilaisuuksia, tutustumiskäyntejä sekä saunailtoja

– kerätä ja välittää tietoa sekä harjoittaa tutkimus- ja
julkaisutoimintaa

– osallistua ja vaikuttaa Aalto-yliopiston ja sen ylioppilaskunnan
elimissä sekä tukea niihin pyrkiviä jäseniään

– osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan muun
muassa tekemällä aloitteita ja kannanottoja sekä vaikuttamalla
päättäjiin ja elinkeinoelämään

– pitää yhteyttä ja tehdä yhteistyötä vihreiden järjestöjen ja
toimijoiden kanssa.

Yhdistys on Vihreä liitto rp:n ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden
liitto ry:n jäsen.

Yhdistyksen jäseniä ovat aalto-, viher- ja kannatusjäsenet.

Aaltojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut
jäsenyydestä Vihreässä liitossa, viherjäseneksi henkilö joka on
kiinnostunut vihreistä arvoista ilman puoluesidonnaisuutta sekä
kannatusjäseneksi henkilö joka on kiinnostunut tukemaan yhdistystä.
Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen jäsenellä tulee olla Suomen kansalaisuus tai vähintään
tilapäinen asuinpaikka Suomessa.

Jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu kerran vuodessa jäsenryhmittäin,
opiskelijoilta ja vähävaraisilta alennettuna. Jäsenmaksuista päätetään
yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen kokous pidetään pääkaupunkiseudulla ja se kutsutaan
koolle vähintään viikkoa aikaisemmin julkaisemalla kutsu yhdistyksen
www-sivuilla ja lähettämällä kutsusta maininta yhdistyksen
sähköpostilistalle.

..

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudeksi valitaan yksi
tai kaksi tilintarkastajaa ja yksi tai kaksi varatilintarkastajaa.

..

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat
luovutetaan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle käytettäväksi
vihreän aatteen edistämiseen.

_______________________________________________
Vihreatiedotus mailing list
Vihreatiedotus@list.tky.fi
http://list.tky.fi/mailman/listinfo/vihreatiedotus
_______________________________________________
Viherpulina mailing list
Viherpulina@list.tky.fi
http://list.tky.fi/mailman/listinfo/viherpulina

Delete | Reply | Reply to List | Reply to All | Forward | Redirect | View Thread | Message Source | Save as | Print
Move | Copy Back to Inbox < >