Skip to content

Vihreässä yrittäjyysohjelmassa luodaan työpaikkoja

sirpa_kauppinen_mini.jpg Vihreät haluavat helpottaa työntekijöiden palkkaamista ja vähentää yrittäjien byrokratiaa.

Verotuksen on kannustettava rehelliseen työllistävään yrittäjyyteen – harmaan talouden vähentäminen on rehellisen yrittäjän etu. Liian jyrkät porrastukset ja verokikkailuun johtavat rakenteet on purettava.

100 000 uutta työpaikkaa

Pk-yritysten työllistävä vaikutus on tällä hetkellä 140 000 henkeä, mutta silti elinkeinopolitiikka tukee lähinnä suuryrityksiä. Suomen pk-sektori on eurooppalaisittain alikehittynyt. Vihreän yrittäjyyspolitiikan tavoitteena on luoda Suomeen seuraavan 10 vuoden aikana 100 000 uutta pientä ja keskisuurta yritystä.

Helpottamalla yrityksen ensimmäisen työntekijän palkkaamista kasvatetaan uutta työnantajasukupolvea ja luodaan työpaikkoja, joista hyötyy koko yhteiskunta. Erityisesti nuorten työllistymistä pieniin yrityksiin voidaan edistää myös kisällitoiminnalla sekä oppisopimusjärjestelmää kehittämällä. Koulutuksessa tulee antaa paremmin eväitä yrittäjyyteen.

Nykyinen verotus suosii reaali-investointeja T&K-investointien kustannuksella. Selkeä ratkaisu tähän epäkohtaan yhdistettynä työverotuksen kevennykseen palkka-asteikon alapäässä rohkaisisi yrityksiä kasvuhakuisiin ratkaisuihin.

Saastuttaja maksaa – työn verottamisesta ympäristöveroihin

Verotuksen painopisteen siirtyminen työn verottamisesta ympäristöveroihin sekä vihreän energian syöttötariffit avaavat yritystoiminnalle uusia mahdollisuuksia. Määrätietoinen viherkaulustyöpaikkojen luominen osana Euroopan vihreiden Green New Deal -hanketta palvelee ympäristön lisäksi myös pienyrittäjyyttä.

Lisää vihreästä yrityspoliittisesta ohjelmasta:

Kirjoittaja on yksi vihreän yrittäjyysohjelman nikkareista, Sirpa (Siru) Kauppinen.